שעורים של הרב חיים רבי באמונה ובטחון אוסף שעורים נפלא של מו"ר ראש הישיבה בנושא אמונה ובטחון שעורי חובה לכל יהודי הרוצה להתחזק במצוות בין אדם לחבירו ובין אדם למקום הוקלט בישיבת עטרת חכמים בחולון
שעורים של הרב חיים רבי באמונה ובטחון אוסף גדול של שאלות שנשאל מו"ר הרב חיים רבי, ניתן לשאול שאלות דרך האתר במגוון רחב של נושאם בהלכה ובהנהגה מפת האתר